Korea Plaza介绍 Information

 

 

 

 

       KOREA PLAZA 定期课程概要

 

        韩国语入门课程

        教授韩国语基本发音,语音变化规则;

        常用单词、基本句型和旅游常用语内容的教学;

        学习韩国语的同时,了解更多有用的旅游小贴士,帮助学员加深对韩国的了解。

 

        韩国插花课程

        采用理论加实践的教学方法,传授韩国插花的技巧和方法;

        在和学员的交流过程中,传达韩国的审美观念。

 

        马上预约课程